Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním osovních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektonické pošty a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem.

Nakládání s osobními údaji kupující podléhá úpravě zákona 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně.

Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že osobní údaje poskytl dobrovolně.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněni jakýmkoliv dalším osobám.

 

Aktualizováno 14.9.2018

 

Kříž Josef
jednatel společnosti NELLA SPAN s.r.o.