Ochrana osobních údajů

  • Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
  • Osobní údaje (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, apod.), které jsou součástí objednávky nebo nám byly sděleny během registrace nového zákazníka, jsou považovány za diskrétní a jsou chráněny proti zneužití.
  • Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.) a to pouze v nutném rozsahu.